top of page
SGP_LO~3.PNG
Fästpunkt 1
Färg 2_CMYK.png
Fästpunkt 2

Din röst avgör vem som vinner Svenska Greenwashpriset 2023

Färg 2_CMYK_edited.png

Varje år delar Jordens Vänner ut Sveriges minst attraktiva miljöutmärkelse: Svenska Greenwashpriset. Syftet med priset är att uppmärksamma när olika aktörer greenwashar, alltså framställer sig själva eller sin verksamhet som mer hållbara än vad de är.

Vad är greenwashing? Greenwashing är ett begrepp som växt fram och fått sin definition genom debatter och medial rapportering. Det används globalt och betyder: att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är och/eller att leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön. På svenska benämns det även som grönmålning eller gröntvättning. Lär dig mer om greenwashing här.

Hur går omröstningen till? Det är allmänheten som både nominerar och röstar fram årets främsta grönmålare. Omröstningen pågår fram till och med prisutdelningen i höst.

Sedan år 2009 har priset delats ut till bland annat Sveaskog, Svenskt Flyg och AP-fonderna.

JV TranspHorisontalSvart.png

Läs om årets kandidater

Färg 2_CMYK_edited.png
Färg 2_CMYK.png
221220 Pressträff UK EB JP (3).jpg

Svenska regeringen

På kort tid har den nya svenska regeringen gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Samtidigt hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen och att de officiella svenska klimatmålen ligger fast. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning och oförmåga att leverera tillräcklig klimatpolitik för att klara Parisavtalet. Men den nuvarande regeringens politik saknar motstycke.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Färg 2_CMYK_edited.png
50ea998f-c647-417e-a3a5-76ed686b4f6f.jpg

Svenska kyrkan

“I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen”, låter det på Svenska kyrkans hemsida. Kyrkan ska arbeta för att bygga ett gott samhälle, värna alla människors lika värde och handla med omtanke om skapelsen. Tyvärr verkar en del av skapelsen inte lika viktig att värna - den svenska skogen. Trots kyrkans värdegrund agerar de som vilket skogsbolag som helst. Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare. Istället för att kalhugga skogar och utrota biologisk mångfald skulle Svenska kyrkan kunna använda sina stora möjligheter att gå före i en omställning till naturnära hyggesfritt brukande. Det om något hade varit att värna om skapelsen. 

Foto: Lina Beutler/Ikon

alexandre-van-thuan-J8yah7cC4RU-unsplash.jpg

Preem

Preem är fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare, samtidigt som de parallellmarknadsför sig som en ledande “grön” energiproducent. Det kan se bra ut på pappret men sanningen är att biobränslen ger lika stora koldioxidutsläpp som fossila bränslen när de förbränns i fordon. Med sin gröna marknadsföring har Preem fått människor att tro att Sverige har ett hållbart bränslealternativ. I själva verket blir Preem med den pågående raffinaderiutbyggnaden Sveriges näst största utsläppare av koldioxid efter SSAB. När bränslena som Preem producerar väl används i fordon ger de varje år utsläpp som är större än Sveriges övriga totala utsläpp. Det är varken hållbart eller att göra “resan bättre för alla tappra kämpar”, som de uttrycker sig i reklam.

Foto: Alexandre Van Thuan, Unsplash

6456FED7-9039-473A-8B5D-4E875E157A48.jpeg
JV TranspHorisontalSvart.png

Bli medlem i Jordens Vänner

Vi är världens största demokratiska miljöorganisation med två miljoner medlemmar i 76 länder. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt med miljö- och rättvisefrågor.

Lär dig mer om greenwashing

Läs mer om Jordens Vänner

Gillar du det vi gör?
Swisha en gåva!

1239004748

Prata med oss i sociala medier!

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page